čtvrtek 29. června 2023O ALL INDIANS WEEKENDU ...

All Indians Weekend má nyní za sebou více než dvacetiletou tradici. Za tu dobu jsme získali mnoho skvělých přátel a mnoho nezapomenutelných zážitků.  Nabrali mnoho dobrých, i těch horších zkušeností s pořádáním našich setkání. Dokázali jsme soustředit na jedno místo fandy naší milované značky s jejich fantastickými motocykly, vybudovali jsme naší české scéně dobré renomé a ukázali našim přátelům z široké Evropy, že "to v Čechách umíme".  Dosáhli jsme tedy snad úspěšně svého cíle přinést k nám do Čech sraz historických Indiánů s přesahem daleko za naše hranice. V průběhu let jsme hostili kamarády z Rakouska, Německa, Nizozemí, Itálie, Norska, Švédska, Slovenska, Polska, Finska..

Pro mě nyní nastal čas si odpočinout od organizace srazu a chci se věnovat novým výzvám. Mám mnoho dalších Indiánských i neindiánských projektů, které bych rád posunul vpřed. V roce 2024 tedy osobně nebudu pořádat All Indians Weekend, ani jiné setkání. Indian Motocycle Club CZ pořádá mezinárodní Indian Rally 2024, pro informace se tedy obracejte na vedení klubu: https://indianclub.cz/kontakt. 

Děkuji za Vaši přízeň, přátelství, za to, že jste se za námi pravidelně vraceli. Rozhodně se uvidíme! 

Srdečně Váš, 

Jan Peštál ml., červen 2023


...ABOUT ALL INDIANS WEEKEND... 

All Indians Weekend now has more than twenty years of tradition behind it. During that time we have made many great friends and many unforgettable experiences. We have gained many good and bad experiences in organizing our meetings. We were able to concentrate  the fans of our beloved brand with their fantastic motorcycles in one place, we built a good reputation for our Czech scene and showed our friends from all over Europe that "we can do it" in the Czech Republic. So we have perhaps successfully achieved our goal of bringing to the Czech Republic a meeting of historical Indians with an overlap far beyond our country borders.

For me, it is now time to take a break from organizing the meeting and I need to focus on new challenges. I have many other Indian and non-Indian projects that I would like to push forward. Becasause of that, in 2024 I´ll be less publicly active and I´m not personally involved in organising any Indian gathering. Indian Motorcycle Club CZ organizes the international Indian Rally 2024, for information please contact the club management: https://indianclub.cz/kontakt.

Thank you for your favor, friendship and for coming back to us regularly. We will definitely meet soon!

Sincerely yours,

Jan Peštál "Junior", June 2023...ÜBER ALL INDIANS WEEKEND...

Das All Indians Weekend hat mittlerweile eine mehr als zwanzigjährige Tradition. In dieser Zeit haben wir viele tolle Freunde gefunden und viele unvergessliche Erlebnisse erlebt. Wir haben bei der Organisation unserer Treffen viele gute und schlechte Erfahrungen gesammelt. Wir konnten die Fans unserer geliebten Marke mit ihren fantastischen Motorrädern an einem Ort konzentrieren, wir haben einen guten Ruf für unsere tschechische Szene aufgebaut und unseren Freunden aus ganz Europa gezeigt, dass „wir es in der Tschechischen Republik schaffen“. So haben wir vielleicht unser Ziel erfolgreich erreicht, ein Treffen historischer Inder mit einer Überschneidung weit über unsere Landesgrenzen hinaus in die Tschechische Republik zu bringen.

Für mich ist es jetzt an der Zeit, eine Pause von der Organisation des Meetings einzulegen und mich auf neue Herausforderungen zu konzentrieren. Ich habe viele andere Indian und nicht-Indian Projekte, die ich gerne vorantreiben würde. Aus diesem Grund werde ich im Jahr 2024 weniger öffentlich aktiv sein und mich nicht persoenlich an der Organisation eines Indian Treffens beteiligen. Der Indian Motorcycle Club CZ organisiert die internationale Indian Rally 2024, für Informationen wenden Sie sich bitte an die Clubleitung: https://indianclub.cz/kontakt.

Vielen Dank für Ihre Gunst, Freundschaft und dafür, dass Sie regelmäßig zu uns zurückkommen. Wir werden uns auf jeden Fall bald treffen!

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Peštál „Junior“, Juni 2023

Žádné komentáře:

Okomentovat