čtvrtek 27. dubna 2023

Registrace/Registration 2023


ALL INDIANS WEEKEND 2023
Pro registraci na sraz použijte prosím formulář pod odkazem. 

S registrací však neotálejte, usnadníte nám tím organizaci srazu. 

Ve vážných případech, kdy jste již zaplatili poplatek, ale nemůžete se srazu účastnit, nás informujte co nejdříve, vyřešíme individuálně. To make a registration, please use a simple form under link below. 

Please make your participant fee payment immediately after your registration. 

Please make your registration as soon as possible as it will make the organisation a bit easier.  

Storno/refunding. In case you made your registration and sent your payment, but you can not attend because of serious reasons, contact us ASAP, we will solve it individually. 


středa 26. dubna 2023

Poplatky/Participant fees/Gebühren 2023

ÚČASTNICKÉ POPLATKY 2023/ PARTICIPANT FEES 2023
Poplatek účastníka pro rok 2023 činí: 

PENSION: 3.000,-Kč/os.
VLAK: 2.300,-Kč/os.
STAN/CAMPER: 1.900,-Kč/os. 


Co pokrývá účastnický poplatek?  

-ubytování pro obě noci
-páteční večeři, sobotní snídani, oběd a večeři, nedělní snídani
-ext. ostrahu strojů pro obě noci 
-drobné ceny pro výjimečné návštěvníky 
-tradiční srazový odznak 

Co nepokrývá poplatek? 

Extra objednávky jídel, vaši nápojovou konzumaci, prodloužené ubytování. 

Děti

Poplatek za Vaše potomky vyřešíme individuálně dle požadavků a možností, věku dítěte ap. Kontaktujte prosím organizátora před odesláním své registrace a platby.(viz KONTAKTY)

Jak uhradit poplatek? 

Na bankovní účet organizátora (viz KONTAKTY). Platbu převodem prosím proveďte do 14 dnů od registrace. Registrace končí vyčerpáním ubytovacích kapacit, nejpozději však 19.5.2023. S registrací však neotálejte, usnadníte nám tím organizaci srazu. 

Indian Motocycle Club CZ je neziskové sdružení a veškeré poplatky účastníků jdou přímo do organizace srazu.Participant fee for AIW 2023 is:

PENSION: 3.000,-CZK/per person (approx. 128EUR)
SLEEPING TRAIN: 2.300,-CZK/ per person (approx. 98EUR)
TENT/CAMPER: 1.900,-CZK/ per person (approx. 81EUR) 

Please make sure we receive full amount after your bank transfer. 

What is covered by participant fee? 

-accomodation for both nights
-Friday dinner, Saturday breakfast, lunch and dinner, Sunday breakfast
-security service for Indian parking for both nights -real guard with real dog!
-small awards for winners of special disciplines
-traditional pin of AIW 2023

Adjust your participant fee accordingly to chosen accomodation before payment. 

What is not covered by participant fee? 

your drinks, extra orders of meals, prolonged accomodation (let us know if you want to arrive on Thursday!)  etc

Kids and babies 

We will adjust the fee for your kids and babies individually following age, possibilites etc. Please contact organisers before making your registration and payment.  (see CONTACTS)

How to pay the fee? 

By bank transfer (for bank account info see CONTACTS). Please make your payment in 14 days after your registration. Registrations will be closed after the accomodation capacity is depleted, or 19.5.2023 at latest. Please make your registration as soon as possible as it will make the organisation a bit easier.  

Indian motocycle Club is a non-profit organisation and all money collected from participants go directly into the organisation of the meeting.


Die Teilnehmergebühr für AIW 2023 beträgt:

PENSION: 3.000,-CZK/pro Person (ca. 128EUR)
SCHLAFZUG: 2.300,-CZK/ pro Person (ca. 98EUR)
ZELT oder CAMPER: 1.900,-CZK/ pro Person (ca. 81EUR)

Bitte stellen Sie sicher, dass wir den vollen Betrag nach Ihrer Banküberweisung erhalten.

Was wird durch die Teilnehmergebühr abgedeckt?

-Unterkunft für beide Nächte
- Freitagabendessen, Samstagsfrühstück, Mittag- und Abendessen, Sonntagsfrühstück
-Sicherheitsdienst für Indianerparkplätze für beide Nächte -echter Wachmann mit echtem Hund!
-kleine Auszeichnungen für Gewinner besonderer Disziplinen
-traditioneller Pin von AIW 2023

Passen Sie Ihren Teilnehmerbeitrag vor der Zahlung entsprechend der gewählten Unterkunft an.

Was ist nicht durch die Teilnehmergebühr abgedeckt?

Ihre Getränke, zusätzliche Essensbestellungen, längere Aufenthalte (geben Sie uns Bescheid, wenn Sie am Donnerstag anreisen möchten!) usw.

Kinder und Babies

Wir passen die Gebühr für Ihre Kinder und Babys individuell nach Alter, Möglichkeiten etc. an. Bitte kontaktieren Sie den Veranstalter vor Ihrer Anmeldung und Zahlung. (siehe CONTACTS)

Wie bezahle ich die Gebühr?

Per Banküberweisung (Informationen zur Bankverbindung siehe CONTACTS). Bitte leisten Sie Ihre Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Ihrer Anmeldung. Die Anmeldungen werden nach Erschöpfung der Beherbergungskapazitäten, spätestens jedoch am 19.5.2023 geschlossen. Bitte melden Sie sich so schnell wie möglich an, da dies die Organisation etwas erleichtert.


Info Ubytování/Accomodation Info/Unterkunft info
adresa/address:

Pivovar Kocour Varnsdorf s.r.o.

Rumburská 1920, 407 47 Varnsdorf, Czech Republic 

50.9202642N, 14.6035958E

Pro AIW 2023 jsou k dispozici 3 úrovně ubytování v areálu Pivovaru kocour. Prosím zvolte si požadovanou variantu při registraci a přizpůsobte svou platbu odpovídajícím způsobem. Ubytování s domácími zvířaty není možné. 


PENSION

hezké, čisté, dvou až čtyřlůžkové pokoje přímo v budově pivovaru. 


VAGÓN

dvou- až třílůžkové lehátkové kupé. Vagóny prošly rekonstrukcí. Toalety a sprchy jsou společné. Levnější, ale pro náš účel zcela dostačující ubytování 

STAN, CAMPER 

je k dispozici plocha pro stanování a obytné automobily bezprostředně v místě, el. přípojka  a sociálky k dispozici. 


For AIW 2023 we provide 3 levels of accomodation directly in Kocour Brewery where AIW takes place! Please make your choice and adjust your payment accordingly after your registration. See pics above to get an idea. No pets are allowed inside. 

PENSION

nice and clean rooms directly in the main building of the brewery


SLEEPING WAGONS

very cool and cheaper option. Each coupé is equipped with two beds. Wagons were refurbished some time ago. Simple solution for single riders or if you feel adventurous! Those sleeping wagons have full access to WC and shower facilities. 


TENT, CAMPER 

area for your tent or camper is available, with 230V socket and toilets nearby. Für AIW 2023 bieten wir 3 Unterkunftsstufen direkt in der Kocour Brewery an, wo die AIW stattfindet! Bitte treffen Sie Ihre Auswahl und passen Sie Ihre Zahlung nach Ihrer Anmeldung entsprechend an. Siehe Bilder oben um eine Idee zu bekommen. Eine Unterbringung mit Haustieren ist nicht möglich.

PENSION

schöne und saubere Zimmer direkt im Hauptgebäude der Brauerei

SCHLAFWAGEN

sehr coole und günstigere Variante. Jedes Coupé ist mit zwei Betten ausgestattet. Waggons wurden vor einiger Zeit renoviert. Einfache Lösung für Einzelfahrer oder Abenteuerlustige! Diese Schlafwagen haben gemeinsame Toiletten und Duschen.


ZELT, WOHNMOBIL

Platz für Ihr Zelt oder Wohnmobil ist vorhanden, mit 230V Steckdose und Toiletten in der Nähe.

Program All Indians Weekend 2023


 ALL INDIANS WEEKEND 2023
23.-25.6.2023

 PROGRAMpátek

12:00-19:00 
příjezd účastníků, přejímka 

19:00 - 20:30 
společná večeře - pivovarská pergola/stan 

20:30 - 21:30 
neformální společenský večer 

sobota

08:00-09:30 
snídaně formou buffetu v snídaňovém salonku 

10:20 
rozprava s jezdci a odjezd na výlet s plnou nádrží (cca 100 mil trasa, mapku obdržíte při příjezdu) 

zastávka na oběd na trase

načasování, zastávky a mapu obdržíte po příjezdu na sraz

19:00 
večeře pod pergolou,  oficiální večer, slovo organizátora, předání cen, večeře, hudba 

neděle

08:00-10:00 
snídaně v snídaňovém salonku 

10:00 - 12:00 
rozloučení a odjezd účastníků

Friday

12:00-19:00 
arrival and check-in 

19:00 - 20:30 
dinner - tent in the courtyard

20:30 - 21:30  
non formal social evening

Saturday

08:00-09:30 
buffet style breakfast - breakfast lounge in the main building 

10:20 
pre-start briefing and departure for a tour - with full gas tank! 

You will obtain a map and timing during your check-in. The tour is approx. 100 mile round trip. 

19:00 - ??:?? 
dinner - BBQ style tent in the courtyard, closing night , music etc. 

Sunday

08:00-10:00 
buffet style breakfast lounge in the main building 

10:00 - 12:00 
goodbyes and departure