pátek 19. března 2021

AIW 2021 - CORONAVIRUS INFO

COVID-19 INFOVážení přátelé, koronavirus je velké téma, máme ho za celý rok dost, nechceme se o něm bavit, ale nechceme ho ani ho zlehčovat a podceňovat. 

Sraz se uskuteční pouze v případě, že to nebude v rozporu se státními regulacemi a omezeními, a pokud bude možný volný pohyb osob i přes hranice. Informace např. www.reopen.europa.eu

Spoléháme na osobní odpovědnost všech účastníků - přijeďte zdraví, nechte se testovat a očkovat. V případě, že se budete cítit nemocní, zůstaňte doma. 

Pokud budou v čase konání setkání komerčně dostupné, budeme mít na místě sady pro sebetestování. Cena testu pak bude zahrnuta do účastnického poplatku. 

Prostory Pivovaru Kocour jsou rozsáhlé, jídlo i zábava může být zorganizována bez tlačenice. 

Abychom měli nad srazem kontrolu, bude vjezd umožněn pouze včas registrovaným. 

Tyto informace budou průběžně aktualizovány. 

Přejeme si, aby se na All Indians Weekendu všichni cítili dobře a bezpečně

Dear friends, coronavirus is a big topic, we all have had enough of it in the past year, we don't want to talk about it, but we don't even want to downplay and underestimate it.

The meeting will take place only if it does not conflict with state regulations and restrictions, and if the free movement of people across borders is possible. See for example: www.reopen.europa.eu

We rely on the personal responsibility of all participants - arrive in healthy condition, get yourself tested and vaccinated before your trip. If you feel sick, stay at home.

If those are commercially available at the time of the meeting, we will have self-testing kits in place to be available upon your arrival. The price of the test will then be included in the participation fee.

The premises of the Kocour Brewery are spacious, food and entertainment can be organized without too much crowding.

To have control over the meeting, only  participants with registration will be allowed. 

This information will be continuously updated.

We want everyone to feel good and safe at All Indians Weekend.
Liebe Freunde,

Coronavirus ist ein großes Thema, wir haben alle im letzten Jahr genug davon, wir wollen nicht darüber reden, aber wir wollen es nicht einmal herunterspielen und unterschätzen.

Das Treffen findet nur statt, wenn es nicht im Widerspruch zu staatlichen Vorschriften und Beschränkungen steht und wenn der freie Personenverkehr über Grenzen hinweg möglich ist. Informationen zum Beispiel hier www.reopen.europa.eu

Wir verlassen uns auf die persönliche Verantwortung aller Teilnehmer - kommen Sie in einem gesunden Zustand an, lassen Sie sich vor Ihrer Reise testen und impfen. Wenn Sie sich krank fühlen, bleiben Sie zu Hause.

Wenn diese zum Zeitpunkt des Meetings im Handel erhältlich sind, verfügen wir über Selbsttest-Kits, die bei Ihrer Ankunft verfügbar sind. Der Preis des Tests ist dann in der Teilnahmegebühr enthalten.

Die Räumlichkeiten der Kocour-Brauerei sind geräumig, Essen und Unterhaltung können ohne zu viel Gedränge organisiert werden.

Um die Kontrolle über das Meeting zu haben, sind nur Teilnehmer mit Registrierung zugelassen.

Diese Informationen werden ständig aktualisiert.

Wir möchten, dass sich alle am All Indians Weekend wohl und sicher fühlen.pondělí 1. března 2021

ALL INDIANS WEEKEND 2021
SAVE THE DATE
Milí přátelé, 

poté, co jsme museli zrušit sraz v loňském roce bychom rádi uskutečnili sraz letošní. Zda skutečně, a v jaké podobě se setkání uskuteční se bude odvíjet od situace s koronavirem. Lokalita Pivovaru Kocour je pro nás výhodná, prostorná, a pohodlná. 

Předběžný termín je 18.6.-20.6.

Chcete-li být nezávazně informováni o změnách, možnostech registrace, pošlete nám prosím svůj e-mail prostřednictvím tohoto formuláře

Ze srdce Váš Indian Motocycle Club CZ. Dear friends, 

after we had to cancel the AIW2020, let´s  try to meet this year. 

Whether and in what form the meeting will take place will depend on the coronavirus situation. The location of the Kocour Brewery is convenient, spacious and comfortable for us.

Preliminary date is 18.6.-20.6.

If you want to be non-bindingly informed about changes, registration when it is opened etc., please send us your e-mail via this form

Sincerely, 

Indian Motocycle Club CZ Liebe Freunde,

Nachdem wir die AIW2020 absagen mussten, versuchen wir uns dieses Jahr zu treffen.

Ob und in welcher Form das Meeting stattfinden wird, hängt von der Coronavirus-Situation ab. Die Lage der Kocour-Brauerei ist für uns förderlich, geräumig und komfortabel.

Vorläufiger Termin ist der 18.6.-20.6.

Wenn Sie über Änderungen, Registrierung beim Öffnen usw. ohne verbindlichkeit informiert werden möchten, senden Sie uns bitte Ihre E-Mail über dieses Formular.

Mit freundlichen Grüßen,

Indian Motocycle Club CZ 

Pivovar kocour/Kocour brewery: